บริษัท ๙๙๔๙ จำกัด เวอร์ชัน Odoo 14.0-20211031

Information about the บริษัท ๙๙๔๙ จำกัด instance of Odoo, the Open Source ERP.

แอพพลิเคชันที่ติดตั้งแล้ว

ขาย
ใบแจ้งหนี้
การออกใบแจ้งหนี้
การชำระ
เว็บไซต์
เว็บไซต์
สินค้าคงคลัง
Manage your stock and logistics activities
สั่งซื้อ
ใบสั่งซื้อ
eCommerce
Sell your products online
Atharva Theme Base
Base module for Atharva E-commerce themes
Open API
Base Image Watermark
Watermarking of base images
Shopee
Supplier authority
Data Cleaning
Easily format text data across multiple records. Find duplicate records and easily merge them.
การสนทนา
Chat, mail gateway and private channels
รายชื่อ
Centralize your address book
บล็อก
Publish blog posts, announces, news